จิตวิทยา ปรัชญาความเชื่อ ตำนานลึกลับจากทั่วโลก กรีก-โรมัน

March 2nd, 2014 at 9:40 am

จิตวิทยาการพนันออนไลน์

Aenesidemus เป็นผู้ก่อตั้งสงสัย Pyrrhonian เขาเกิดที่ Gnossus ในครีต แต่อาศัยอยู่ในซานเดรียและความเจริญรุ่งเรืองไม่นานหลังจากที่ซิเซโร Aenesidemus แต่เดิมเป็นสมาชิกของสถาบันการศึกษาของเพลโต จากเวลาที่ผ่านจาก Arcesilaus Carneades อย่างน้อยสถาบันการศึกษาไม่เชื่อ ตาม เวลาของ Aenesidemus อย่างไรก็ตามสถาบันการศึกษามีเดาะเข้าไปในการแข่งขันหลายฝ่ายและปรับตัวลดลง อย่างมากหรือแม้กระทั่งละทิ้งความสงสัยของมันเป็นผลมาจากการแลกเปลี่ยนกับ วิภาษ Stoics หนึ่ง ในหัวของสถาบันการศึกษา Philo หันไปรูปแบบของ fallibilism ปานกลางในที่หนึ่งที่สามารถยอมรับกับความเชื่อจำนวนมากและได้รับความรู้ถึง พนันออนไลน์แม้ว่าความเชื่อมั่นไม่ได้ในขณะที่หัวต่อมาแอนติโอ, propounded ปรัชญาดันทุรังและ syncretistic อ้างว่าที่ด้านล่าง เพลโต Stoics ปรัชญาและอื่น ๆ อีกหลายคนถูกจริงๆพูดในสิ่งเดียวกัน
Aenesidemus บ่นว่าสถานการณ์ทรุดโทรมไปยังจุดที่นักวิชาการก็ไม่มีอะไรมากไปกว่า “Stoics ในความขัดแย้งกับ Stoics” และเขายากจนกับสถาบันการศึกษาและผู้ก่อตั้งโรงเรียนของเขาเองการ Pyrrho เป็นชื่อของตน เพื่อ เสริมสร้างสาเหตุของความสงสัยเขาพัฒนาสิบ tropes หรือรูปแบบของความสงสัย-ชุดของรูปแบบการโต้เถียงเชื่อหรือโหมดที่จะแสดงการ ตัดสินที่จะต้องปิดบังในเรื่องใด ทั้ง หมดจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของทฤษฎีสัมพัทธ e-บางวัตถุเดียวกันสามารถก่อให้เกิดการรับรู้ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ สภาพร่างกายของคนสายตาไกล-ความทรงจำที่มีการเรียกร้องว่ามีเกณฑ์ที่จะ พิจารณาพิพากษาซึ่งไม่มีการรับรู้, ศุลกากร, ฯลฯ เป็นที่ถูกต้อง แม้ว่า Laertius Diogenes แอตทริบิวต์สิบโหมดการ Pyrrho มันเป็นไปได้ว่าพวกเขาเป็นหนี้การดำรงอยู่ของพวกเขาเพื่อ Aenesidemus สารสกัดจากสิบรูปแบบที่พบในโฟติ
สั้น ๆ สิบรูปแบบมีดังนี้: (1) ความรู้สึกและการรับรู้ของgclubสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่แตกต่างกัน (2) คนมีความแตกต่างกันทางร่างกายและจิตใจซึ่งทำให้สิ่งที่ปรากฏแตกต่างกันกับพวกเขา (3) ความรู้สึกที่แตกต่างกันให้แสดงผลที่แตกต่างกันของสิ่งที่ (4) การรับรู้ของเราขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและสติปัญญาของเราในช่วงเวลาของการรับรู้ (5) สถานที่ที่แตกต่างกันจะปรากฏในตำแหน่งที่แตกต่างกันและในระยะที่แตกต่างกัน (6) การรับรู้จะไม่โดยตรง แต่มักจะผ่านสื่อ ตัวอย่างเช่นเราเห็นสิ่งที่ผ่านไปในอากาศ (7) สถานที่ปรากฏแตกต่างกันตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการเคลื่อนไหวสีของพวกเขา, และอุณหภูมิ (8) สิ่งที่สร้างความประทับใจให้เราแตกต่างกันเมื่อมันเป็นที่คุ้นเคยและเมื่อมันไม่คุ้นเคย (9) ความรู้ทั้งหมดที่ควรเป็น predication predicates ทั้งหมดให้เราเพียง แต่ความสัมพันธ์ของสิ่งที่สิ่งอื่น ๆ หรือกับตัวเอง; พวกเขาไม่เคยบอกเราว่าสิ่งที่อยู่ในตัวเองคือ (10) ความคิดเห็นและประเพณีของผู้คนมีความแตกต่างกันในประเทศต่างๆพนันออนไลน์

Tags: , , , , ,
-