จิตวิทยา ปรัชญาความเชื่อ ตำนานลึกลับจากทั่วโลก กรีก-โรมัน

August 29th, 2013 at 8:03 am

ความคิดของคนโบราณ

โดย ทั่วไป Stoics เป็นเป้าหมายที่ดีเลิศสำหรับคลางแคลง; สำหรับความเชื่อมั่นของพวกเขาในพื้นที่ของอภิปรัชญาญาณวิทยาจริยธรรมและได้ รับการสนับสนุนโดยชุดที่ซับซ้อนและมีความซับซ้อนของการขัดแย้ง และเหตุผลที่แข็งแกร่งของทฤษฎีบางอย่างที่น่าประทับใจมากขึ้นคือไม่เชื่อการ พิสูจน์ของตน พวกเขายังเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจเนื่องจากความโดดเด่นของพวกเขาในโลกขนมผสม น้ำยา Arcesilaus โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดเป้าหมายผู้ก่อตั้งอดทนนักปราชญ์สำหรับการพิสูจน์ นัก ปราชญ์มั่นใจอ้างว่าไม่เพียง แต่ความรู้ที่เป็นไปได้ แต่ว่าเขามีบัญชีที่ถูกต้องของสิ่งที่เป็นความรู้และเขาก็เต็มใจที่จะสอนนี้ ให้กับผู้อื่น รากฐานของบัญชีนี้เป็นความคิดของkatalêpsis: จิตโลภความประทับใจความรู้สึกที่รับประกันความจริงของสิ่งที่จะลงโทษ ถ้า มีใครยอมรับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความประทับใจ kataleptic คือถ้า katalepsis หนึ่งประสบการณ์แล้วเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่สามารถล้มเหลวที่จะเป็นจริง ปัญญาชน อดทนเป็นความสมบูรณ์แบบและการปฏิบัติตามธรรมชาติของมนุษย์เป็นคนหนึ่งที่ยอม รับในเท่านั้นที่จะแสดงผล kataleptic จึงไม่มีความผิด

Arcesilaus แย้งกับความเป็นไปได้ของการมีความรู้สึกใด ๆ การแสดงผลที่เราไม่สามารถจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับ ในการทำเช่นนั้นเขาปูทางสำหรับการโจมตีทางวิชาการในอนาคตอดทน เพื่อ สรุปการโจมตี: S สำหรับการใด ๆ ความรู้สึกการแสดงผลที่ได้รับจากผู้สังเกตการณ์บางคนของบางส่วนที่มีอยู่ O วัตถุและซึ่งเป็นที่แสดงผลที่แม่นยำของ O เราสามารถจินตนาการสถานการณ์ที่มีความรู้สึกเป็นอีกหนึ่งความประทับใจ-S ‘ที่มา อย่าง ใดอย่างหนึ่ง (i) จากสิ่งอื่นนอกเหนือจาก O หรือ (ii) จากสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงและที่เป็นเช่นนั้น S ‘คือแยกไม่ออกจาก S เพื่อ A. ความเป็นไปได้ครั้งแรก (i) จะแสดงโดยกรณีของฝาแฝดแยกไม่ออกไข่ รูปปั้นหรือแอ็กเซสในขี้ผึ้งที่ทำโดยแหวนเดียวกัน (Lucullus 84-87) ความเป็นไปได้ที่สอง (ii) จะแสดงโดยภาพลวงตาของความฝันและความบ้าคลั่ง (Lucullus 88-91) ที่ กำลังมาแรงจากตัวอย่างเหล่านี้, Arcesilaus เห็นได้ชัดว่าได้ข้อสรุปว่าเราอาจจะในหลักการถูกหลอกความรู้สึกใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงผลและส่งผลให้บัญชีอดทนของความรู้เชิงประจักษ์ล้มเหลว สำหรับ Stoics empiricists อย่างกำลังเป็นและความรู้สึกที่เชื่อกันว่าการแสดงผลอยู่ที่รากฐานของทั้ง หมดของความรู้ของเรา ดัง นั้นหากเราไม่สามารถบางอย่างของที่เคยมีการลงโทษใด ๆ ความรู้สึกการแสดงผลแล้วเราไม่สามารถบางอย่างของการใด ๆ ของการแสดงผลที่ซับซ้อนมากขึ้นของโลกรวมถึงสิ่งที่เราเป็นนัดที่มีคุณค่า ดัง นั้นพร้อมกับความล้มเหลวที่จะสร้างความเป็นไปได้ของ katalepsis ไปล้มเหลวในการสร้างความเป็นไปได้ของภูมิปัญญาอดทน (ดู Hankinson [1995], อันนาส [1990] และ Frede [1983/1987] สำหรับการอภิปรายรายละเอียดของการอภิปรายญาณวิทยานี้)
iii เมื่อระงับพิพากษา

“สงสัย” เป็นคำที่มาจากภาษากรีกคำนาม, skepsis ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบการสอบสวนพิจารณา สิ่ง ที่นำไปสู่ความคลางแคลงมากที่สุดเพื่อเริ่มต้นการตรวจสอบและในที่สุดก็จะ เป็นที่สูญเสียเป็นสิ่งที่เราควรจะเชื่อถ้ามีอะไรที่เป็นความจริงของความขัด แย้งอย่างกว้างขวางและดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดเกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานสำคัญ หลาย ข้อโต้แย้งของความคลางแคลงโบราณถูกพัฒนาขึ้นในการตอบสนองต่อมุมมองในเชิงบวก ของโคตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งของพวกเขา Stoics และ Epicureans แต่อาร์กิวเมนต์เหล่านี้ได้รับอิทธิพลอย่างมากสำหรับนักปรัชญาที่ตามมาและจะ ยังคงเป็นที่น่าสนใจมากตราบเท่าที่มีเป็นที่แพร่หลาย ความขัดแย้งเกี่ยวกับปัญหาทางปรัชญาที่สำคัญ

เกือบ ความหลากหลายของโบราณทุกความสงสัยรวมถึงวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับข้อ จำกัด ทางญาณวิทยาของเราและวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการระงับการตัดสิน สองคัดค้านทำบ่อยที่สุดไปยังเป้าหมายสงสัยวิทยานิพนธ์เหล่านี้ แรกคือความมุ่งมั่นของคนขี้ระแวงของข้อ จำกัด ทางญาณวิทยาของเราคือการที่ไม่สอดคล้องกัน เขา ไม่สามารถเรียกร้องอย่างต่อเนื่องที่จะรู้ว่าตัวอย่างเช่นความรู้ที่เป็นไป ไม่ได้; เขาไม่สามารถที่จะเรียกร้องอย่างต่อเนื่องว่าเราควรจะระงับการตัดสินใน เรื่องทั้งหมดตราบเท่าที่เรียกร้องนี้เป็นตัวตัดสิน ไม่ ว่าการเรียกร้องดังกล่าวจะปฏิเสธตัวเองเพราะพวกเขาตกอยู่ภายใต้ขอบเขตของตัว เองหรือสงสัยจะต้องทำให้เห็นได้ชัดว่าได้รับการยกเว้นโดยพลการ เรียง ลำดับที่สองของการคัดค้านคือการที่ข้อ จำกัด ทางญาณวิทยาที่ถูกกล่าวหาและ / หรือข้อเสนอแนะว่าเราควรจะระงับการตัดสินจะทำให้ unlivable ชีวิต สำหรับธุรกิจของชีวิตแบบวันต่อวันต้องการให้เราสร้างทางเลือกและนี้ต้องใช้การตัดสิน ใน ทำนองเดียวกันหนึ่งอาจชี้ให้เห็นว่าประสบความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัดของเราใน การมีปฏิสัมพันธ์กับโลกและอื่น ๆ แต่ละย่างก้าวที่เราจะต้องรู้ว่าบางสิ่งบางอย่าง การตอบสนองบางโดยคลางแคลงโบราณเพื่อคัดค้านเหล่านี้จะถูกพิจารณาในการสนทนาต่อไปนี้

(Hankinson [1995] คือการตรวจสอบที่ครอบคลุมและรายละเอียดของมุมมองที่ไม่เชื่อโบราณ. ดู Schmitt [1972] และ Popkin [1979] สำหรับการอภิปรายของผลกระทบทางประวัติศาสตร์ของความสงสัยโบราณเริ่มต้นด้วย การค้นพบในศตวรรษที่ 16 และ Fogelin [1994] สำหรับ การประเมินความสงสัย Pyrrhonian ในแง่ของญาณวิทยาร่วมสมัย. ความแตกต่างระหว่างรูปแบบโบราณและสมัยใหม่ของความสงสัยได้รับเป็นหัวข้อที่ ถกเถียงกันในปีที่ผ่านมาได้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง, อันนาส [1986], [1996], Burnyeat [1984] และ Bett [ 1993].)

สิ่งต่างๆดังต่อความตายของเพลโตในคริสตศักราช 347, Speusippus หลานชายของเขาได้กลายเป็นหัวหน้าของสถาบัน ในบรรทัดถัดไป Xenocrates, Polemo และลังเป็น ความพยายามของนักวิชาการในช่วงเวลานี้ได้รับการกำกับการแสดงส่วนใหญ่ที่มีต่อการพัฒนาอภิธรรมสงบดั้งเดิม เมื่อลังตาย (ค. 272 คริสตศักราช) Arcesilaus ของ Pitane (ค. 318-243 คริสตศักราช) กลายเป็นหัวหกของสถาบันการศึกษา สมาชิก อีกคนหนึ่งของสถาบันการศึกษา Socratides ซึ่งเป็นที่เห็นได้ชัดในสายสำหรับตำแหน่งที่ก้าวลงไปในความโปรดปรานของ Arcesilaus (Diogenes Laertius [DL] 4.32); จึงดูเหมือนว่าเขาจะถูกจัดขึ้นในเรื่องสูงโดยก่อนหน้านี้ของเขาอย่างน้อยที่ สุดก็ในช่วงเวลานั้น ได้รับการแต่งตั้งจาก (ดูยาว [1986] สำหรับการอภิปรายของชีวิตของ Arcesilaus.)
ผม Innovator สงบ

ตาม ที่ Laertius Diogenes, Arcesilaus คือ “คนแรกที่จะโต้แย้งทั้งสองด้านของคำถามและคนแรกที่เข้าไปยุ่งกับระบบแบบดั้ง เดิมสงบ [หรือ: วาทกรรมโลโก้] และโดยวิธีการของคำถามและคำตอบที่จะทำให้มันมากขึ้น การประกวดโต้วาที “(4.28 แปลหลังจาก RD ฮิกส์)

Diogenes เป็นสิ่งที่ผิดแน่นอนเกี่ยวกับ Arcesilaus เป็นครั้งแรกที่จะโต้แย้งทั้งสองด้านของคำถาม นี่คือการปฏิบัติมานานในสำนวนกรีกปกติประกอบกับโซฟิส แต่ wasresponsible Arcesilaus สำหรับการเปิดสถาบันการศึกษาของเพลโตรูปแบบของความสงสัย การ เปลี่ยนแปลงนี้ได้รับการสนับสนุนอาจจะโดยการอ่านที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของ หนังสือของเพลโตซึ่งเขาครอบครองและจัดขึ้นในเรื่องสูง (DL 4.31)

คำพูดไดโอจีเน ‘ที่ Arcesilaus “ยุ่ง” กับระบบของเพลโตและทำให้มันมากขึ้นของการประกวดโต้วาทีแสดงท่าทีที่มีต่อนวัตกรรมของเขา ไดโอจีเน (หรือแหล่งที่มาของเขา) เห็นได้ชัดว่าคิดว่า Arcesilaus ทรยศต่อจิตวิญญาณของปรัชญาเพลโตด้วยการเปลี่ยนไปให้ความสงสัย

ซิเซโร, ในมืออื่น ๆ ในโทนอนุมัติรายงานว่า Arcesilaus ฟื้นขึ้นมาปฏิบัติของโสกราตีสซึ่งเขาจะเป็นเช่นเดียวกับของเพลโต

“[โสก ราตีส] อยู่ในนิสัยของการวาดภาพออกมาความคิดเห็นของคนเหล่านั้นกับคนที่เขากำลัง เถียงกันเพื่อที่จะดูสถานะของตัวเองในขณะที่การตอบสนองต่อคำตอบของพวกเขา การ ปฏิบัตินี้ไม่ได้ถูกเก็บไว้โดยผู้สืบทอดของเขา แต่มัน Arcesilaus ฟื้นขึ้นมาและกำหนดให้ผู้ที่ต้องการจะฟังเขาไม่ควรที่จะขอให้เขาคำถาม แต่ระบุความคิดเห็นของตัวเอง เมื่อพวกเขาไม่ได้ทำเช่นนั้นเขาเถียงกับพวกเขา แต่ ผู้ฟังเพื่อให้ห่างไกลเท่าที่จะทำได้เขาจะปกป้องความคิดเห็นของพวกเขาเอง “(เดอ Finibus 2.2 แปลโดยต่อเนื่องและ Sedley, 68J ยังเห็นเดอ Natura Deorum 1.11)

Arcesilaus ได้ (เลือก) ได้รับบทเรียนจากการหารือของเพลโตว่าไม่มีอะไรที่สามารถจะเป็นที่รู้จักด้วย ความมั่นใจว่าจะโดยความรู้สึกหรือจิตใจ (เดอ Oratore 3.67 บนหัวข้อของเพลโตและโสกราตีสเป็นโปรโตร้องเรียกให้ดูอันนาส [1992] โล่ [1994] และดุจดัง [1986]) เขายังปฏิเสธที่จะยอมรับข้อสรุปนี้; ดังนั้นเขาจึงไม่ได้เรียกร้องที่จะรู้ว่าไม่มีอะไรจะเป็นที่รู้จัก (Academica 45)
ii การโจมตีบน Stoics

 

ใน การตอบสนองต่อการขาดของความรู้นี้ (ไม่ว่าจะ จำกัด อยู่ที่ความหลากหลายอดทนหรือความรู้ในการทั่วไป), Arcesilaus อ้างว่าเราควรจะระงับการตัดสิน โดย ให้เหตุผลและกับทุกตำแหน่งที่ขึ้นมาในการสนทนาเขานำเสนอเหตุผลที่มีน้ำหนัก เท่ากันทั้งสองด้านของปัญหาและทำให้มันง่ายขึ้นที่จะยอมรับทั้งสองฝ่าย (Academica 45) ได โอจีเนนับจังหวะของการตัดสินเป็นอีกหนึ่งในนวัตกรรมที่ Arcesilaus ‘(DL 4.28) และหมายถึงนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้เขาไม่เคยเขียนหนังสือใด ๆ (4.32) เซ็ก ช์ทัส Empiricus (เค้าโครงของ Pyrrhonism [โดยทั่วไปจะเรียกตามชื่อย่อของชื่อใน PH, กรีก] 1.232) และสตาร์ค (Adversus Colotes 1120C) ยังแอตทริบิวต์ระงับการตัดสินทุกอย่างเกี่ยวกับเขา

การ กำหนดสิ่งที่แม่นยำ Arcesilaus ทัศนคติองค์ความรู้โดยเจตนา “ระงับการตัดสิน” เป็นสิ่งที่ยากเพราะเรามีเพียงรายงานมือสองและสามจากมุมมองของเขา (ถ้าแน่นอนเขาสนับสนุนความคิดเห็นใด ๆ โปรดดูที่การตีความวิภาษด้านล่าง) ที่จะระงับการตัดสินดูเหมือนว่าจะหมายถึงการที่จะไม่ยอมรับข้อเสนอที่เป็นจริงคือไม่ได้ที่จะเชื่อมัน มัน ดังต่อไปว่าหากการตัดสิน suspends เกี่ยวกับ p แล้วเขาไม่ควรจะเชื่อว่า p และเขาควรจะเชื่อว่าไม่-P (สำหรับเรื่องนี้จะกระทำให้เขาไม่ได้ความจริงของ p-) แต่ถ้า P เชื่อก็หมายความเชื่อว่า p เป็นจริงแล้วการระงับการตัดสินทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเป็นเช่นเดียวกับไม่เชื่อสิ่งใด ถ้า Arcesilaus รับรองนี้แล้วเขาอาจจะไม่ได้อย่างต่อเนื่องเชื่อว่าทั้งอะไรที่สามารถจะเป็นที่รู้จักหรือที่หนึ่งจึงควรระงับการตัดสิน
iv การตีความวิภาษ

วิธีหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหานี้คือการใช้การตีความวิภาษ (สูงโดย Couissin [1929]) ตามการตีความนี้ Arcesilaus เพียงแสดงให้เห็น Stoics ว่าพวกเขาไม่ได้มีบัญชีที่เพียงพอของความรู้ไม่ว่าความรู้โดยทั่วไปเป็นไปไม่ได้ ในคำอื่น ๆ ความรู้ที่จะเปิดออกจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเรากำหนดเป็น Stoics ทำ นอกจากนี้เขาไม่ได้แสดงให้เห็นว่าทุกคนควรระงับการตัดสิน แต่เฉพาะผู้ที่ยอมรับในสถานที่บางอย่างอดทน โดย เฉพาะเขาเป็นที่ถกเถียงกันว่าถ้าเรายอมรับมุมมองที่อดทน Sage ไม่เคยสัมพันธ์และตั้งแต่ katalepsis เป็นไปไม่ได้แล้ว Sage (และส่วนที่เหลือของเราตราบเท่าที่เราเลียนแบบ Sage) ไม่ควรให้การยอมรับของเรากับสิ่งใด ดัง นั้นวิธีเดียวที่จะบรรลุ sagehood คืออย่างสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดคือการระงับการตัดสินเกี่ยวกับ ทุกอย่างและไม่เคยเสี่ยงถูกผิด (Lucullus 66-67, 76-78, เห็นเซ็กช์ทัส Empiricus, ต่อต้าน Logicians [โดยทั่วไปจะเรียกโดยเริ่มต้น เอ็มสำหรับชื่อของการทำงานที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมันมา Adversus Mathematikos] 7.150-57) แต่วิภาษ Arcesilaus ตัวเองไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับนี้
โวลต์ของการปฏิบัติในเกณฑ์: เพื่อ Eulogon

อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการตีความวิภาษเป็นเกณฑ์ปฏิบัติ Arcesilaus ‘เพื่อ eulogon Arcesilaus นำเสนอเกณฑ์นี้ในการตอบสนองต่อการคัดค้านอดทนว่าถ้าเราเป็นคนที่จะระงับการ ตัดสินเกี่ยวกับทุกอย่างแล้วเราจะไม่สามารถที่จะยังคงมีส่วนร่วมในกิจกรรม วันต่อวัน สำหรับ theStoics คิดว่าการกระทำใด ๆ เหเจตนายินยอมบางอย่างที่จะบอกว่าเป็นความเชื่อที่ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ ดังนั้นถ้าเราขจัดความเชื่อที่เราจะกำจัดการกระทำ (สตาร์ค Adversus Colotes 1122A-F, LS 69A)

มีข้อสังเกตว่าเซ็กช์ทัส

ดังนั้นมันเป็นสิ่งจำเป็น . . ไป สอบสวนยังดำเนินชีวิตซึ่งไม่สามารถตามธรรมชาติได้โดยตรงโดยไม่ต้องเกณฑ์ตาม ที่มีความสุขนั่นคือจุดสิ้นสุดของชีวิตขึ้นอยู่กับการประกันของ Arcesilaus อ้างว่าเขาที่ระงับการตัดสินเกี่ยวกับทุกอย่างจะควบคุมเยาว์วัยของเขาและ ความ เกลียดชังและการกระทำของเขาในโดยทั่วไปการปกครองของ “เหตุผล [ไป eulogon]” และโดยการดำเนินการตามเกณฑ์นี้เขาจะทำหน้าที่อย่างถูกต้อง; เพื่อความสุขบรรลุโดยวิธีการของภูมิปัญญาและภูมิปัญญาประกอบในการดำเนินการ อย่างถูกต้องและ การกระทำที่ถูกต้องคือสิ่งที่เมื่อดำเนินการมีเหตุผลที่เหมาะสม เขาจึงเข้าร่วมกับ “เหมาะสม” จะทำหน้าที่อย่างถูกต้องและมีความสุข (M 7.158 แปลโดยเผา) ที่

มีการจัดการที่ดีของคำศัพท์ทางเทคนิคอดทนในเรื่องนี้ทางรวมทั้ง eulogon ระยะตัวเองเป็นและนี้อาจดูเหมือนจะสนับสนุนการตีความวิภาษ ใน มุมมองนี้ Arcesilaus เป็นเพียงการแสดง Stoics ทั้งสองว่าบัญชีของพวกเขาจากความรู้ที่ไม่จำเป็นสำหรับการอาศัยอำนาจและพวก เขากระนั้นมีอยู่แล้วแทนญาณวิทยาที่ยอมรับอย่างสมบูรณ์เพื่อ eulogon (ดูกองกลาง [1980/1996]) แต่เรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามว่าทำไม Arcesilaus จะทำเช่นของขวัญให้กับฝ่ายตรงข้ามของเขาอดทน? มันจะเป็นถ้าคำ Maconi ของ “Arcesilaus แรกล้มคู่ต่อสู้ของเขากับพื้นแล้วให้เขามือขึ้นมาอีกครั้ง” (1988: 248) ความเอื้ออาทรดังกล่าวก็ดูเหมือนจะเข้ากันไม่ได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิภาษหมดจดของการพิสูจน์ ใน ทำนองเดียวกันถ้าเขาได้รับการพิสูจน์ dialectically ตลอดดูเหมือนจะไม่มีเหตุผลที่ดีสำหรับเขาที่จะตอบสนองต่อการคัดค้านอดทน สำหรับเขาไม่ได้นำเสนอมุมมองของตัวเองในสถานที่แรก ใน ทางตรงกันข้ามการแสดงในมุมมองของวิภาษสามารถรักษาที่ Arcesilaus ไม่ได้ทำโปรดปรานใด ๆ Stoics โดยให้พวกเขาเป็นของขวัญเพื่อ eulogon; ค่อนข้างนี้ “ของขวัญ” อาจยังคงถูกมองว่าเป็นมุมมองของการพิสูจน์อดทนว่า ความรู้ที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคุณธรรม

ทาง เลือกที่จะมองวิภาษคือการแปลความหมายไป eulogon เป็นความเห็นถือว่า Arcesilaus ‘ตัวเองเกี่ยวกับวิธีการหนึ่งที่อาจจะมีชีวิตที่ดีในกรณีที่ไม่มีความแน่นอน มุม มองนี้แล้วพบความยากลำบากก่อนที่จะอธิบายถึงวิธีการที่จะสอดคล้องกันสำหรับ Arcesilaus เพื่อรับรองการตัดสินใจระงับการทุกเรื่องในขณะเดียวกันก็เชื่อว่าอาจจะมีคน บรรลุภูมิปัญญาและความสุขโดยยึดเกณฑ์การปฏิบัติของเขา

Tags: , , , ,
-